HOME
ZarządCzłonkowieSzkoleniaPontifex Cracoviensis LiteraturaKontakt
 
  Strona główna >> Zarząd   Zarząd Oddziału:
     

Walne Zebranie Członków, które odbyło się w dniu 23 stycznia 2020 r. w Poltechnice Krakowskiej, ul.Warszawska 24 w Krakowie, wybrało nowe władze Oddziału, które ukonstytuowały się
w składzie:

Franciszek Bartmanowicz - Przewodniczący
Marek Pańtak - Wiceprzewodniczący
Joanna Torba - Skarbnik
Maria Kaczor - Sekretarz
Bogusław Jarek
Sebastian Nowak
Kazimierz Piwowarczyk
Karol Ryż

Ukonstytuowanie Zarządu Oddziału nastąpiło na jego pierwszym zebraniu, po Walnym Zebraniu Członków Oddziału.