HOME
ZarządCzłonkowieSzkoleniaPontifex Cracoviensis LiteraturaKontakt
 
  Strona główna >>                                   

Śp. inż. Władysław Zieliński 

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy Władysława Zielińskiego, zmarłego nagle w niedzielę 10. grudnia 2017.

Władysław Zieliński urodził się 30. lipca 1955. Był jednym z najbardziej doświadczonych specjalistów z zakresu konstrukcji sprężonych na południu Polski. Pracę podjął w lipcu 1973 roku, w wieku 18 lat. Na wielu etapach swojego zawodowego życia wdrażał technologię strunobetonu i kablobetonu dużo wcześniej, niż stała się ona popularna.

Był między innymi Kierownikiem Produkcji prefabrykowanych dźwigarów strunobetonowych i Kierownikiem Budów oraz Robót na niezliczonej liczbie realizacji w tej technologii. Budował mosty betonowe, prefabrykowane z dźwigarów strunobetonowych, kablobetonowe oraz podwieszone. Nadzorował wykonanie dylatacji bitumicznych, nawierzchni chodnikowych na niezliczonych mostach wszystkich klas.

Pracował w przedsiębiorstwach: PKM Budostal w Krakowie, PRI PW w Katowicach, Piecoexport w Gliwicach, Prinż ZPM w Katowicach, ABF Mosty w Katowicach, Mostmar w Pietrzykowicach i ASIS w Krakowie. Pod jego opieką sprężono między innymi znany wszystkim wiadukt w ciągu S69 w Milówce, Wiadukt nr 19 w ciągu S-1 w Ogrodzonej, estakadę w ciągu ulicy Tischnera w Krakowie i podwieszono wiadukty łukowe nad A1 w okolicach Kutna.

Zawsze był bardzo zaangażowany w pracę zawodową. Swoją wiedzę przekazywał kilkudziesięciu młodszym od siebie inżynierom, którzy dzisiaj pracują w wielu firmach w całym kraju. Był otwarty i serdeczny dla wszystkich. Miał 62 lata.

Był członkiem Oddziału Małopolskiego Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej.