HOME
ZarządCzłonkowieSzkoleniaPontifex Cracoviensis LiteraturaKontakt
 
  Strona główna >>                                   

Śp. inż. Tadeusz Słowakiewicz 

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy naszego kolegę
Inżyniera Tadeusza Słowakiewicza

Tadeusz Słowakiewicz był abslwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Krakowskiej.

Przez wiele lat pracował w Krakowskim Biurze Projektów Dóg i Mostów Transprojekt, gdzie zajmował sie projektowaniem mostów. Jego autorstwa są ciekawe architektonicznie mosty przez Niedziczankę w Niedzicy, przez Wisłę w Skoczowie, czy też jeden z ostatnich Jego projektów - estakada w Skoczowie w ciągu trasy do Cieszyna. Na przełomie lat 70-tych i 80-tych projektował również, jako jeden z wielu Projektantów Biura, obiekty na trasie przyszłej autostrady z Krakowa do Katowic

Mgr inż. Tadeusz Słowakiewicz, po przekształceniu państwowego Biura w spółkę pracowniczą w roku 1991 został wybrany dyrektorem firmy Transprojekt Sp. z o.o. i pełnił tę funkcje przez 2 kadencje do roku 1997.

Po przejściu na emeryturę był ciągle aktywny zawodowo pracując na wielu znaczących budowach autostradowych jako Inżynier kontraktu.

Po powstaniu ZMRP współtworzył regionalne struktury Związku w Małopolsce. Przez pierwsze 2 kadencje, w latach 1992-1997 był Przewodniczącym Oddziału Małopolskiego Związku. Przez kolejne dwie kadencje, do roku 2001 był Członkiem Zarządu ZMRP.

Wspominając Kolegę Inżyniera Tadeusza Słowakiewicza pamiętamy go jako Człowieka spokojnego i wyważonego w swoich działaniach i wypowiedziach, poświęconego pracy na rzecz rozwoju mostownictwa.

Odszedł w dniu 3 marca 2019 roku.most w Niedzicy

Most przez Niedziczankę w Niedzicy

Wisła w Skoczowie

Most przez Wisłę w Skoczowie

estakada w Skoczowie

Estakada w Skoczowie