HOME
ZarządCzłonkowieSzkoleniaPontifex Cracoviensis LiteraturaKontakt
 
  Strona główna >>                                    Film o Grzegorzu Stechu

 
Informacja prasowa:

Powstał film o Grzegorzu Stechu,
twórcy małopolskiej infrastruktury drogowej i mostowej

„Człowiek wielu dróg” to film będący opowieścią o Grzegorzu Stechu, głównym autorze przełomu, a następnie skoku cywilizacyjnego w małopolskiej infrastrukturze drogowej oraz pomysłodawcy wielu nowatorskich rozwiązań zastosowanych przy rozbudowie sieci dróg.

Jednym z celów, jaki przyświecał przy pracy nad filmem, było ukazanie, w jaki sposób jednostka i jej wyjątkowa osobowość w odpowiednim czasie historycznym może zmienić otaczającą rzeczywistość i stać się inspiracją dla innych ludzi – mówi reżyser Gabriela Mruszczak.

Bohaterem filmu jest Grzegorz Stech, zmarły w 2013 r. wieloletni dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Miał pod swoją pieczą 284 pracowników i ponad 1377 km dróg w całej Małopolsce. Cechowała go olbrzymia wiedza, kreatywność i ponadprzeciętne zdolności organizacyjne. Stawiany był za wzór pracowitości, prawości i współdziałania. Z jego inicjatywy odbyło się wiele ogólnopolskich konferencji naukowych, technicznych m.in. na temat dostosowania infrastruktury transportowej do standardów międzynarodowych.

Stech od początku istnienia samorządu wojewódzkiego współpracował z marszałkami województwa małopolskiego czterech kolejnych kadencji. Bez względu na opcje polityczne i cechy charakterologiczne członków kolejnych zarządów, władz samorządów gminnych i powiatowych realizował wytyczone cele. Współpracował z przedstawicielami wszystkich ugrupowań politycznych. Dzięki niezwykłym cechom charakteru potrafił ich przekonać i zjednoczyć wokół realizacji wielkich celów inwestycyjnych oraz zmienić myślenie o kierunkach  rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce i regionie.

Nigdy nie zależało mu na tym, by być w centrum uwagi. Kiedy oddawano do użytku wielkie inwestycje, zawsze stał w drugim szeregu pośród swoich współpracowników.

Jeżdżąc po Małopolsce wszędzie widać efekty jego pracy. Całe jego życie było ciągłym pozostawianiem śladów dobra, jakie czynił swoim postępowaniem. Tych śladów pozostawionych w przestrzeni publicznej, które będą przypominały jego postać jest wyjątkowo wiele – podkreśla autorka scenariusza Zdzisława Kot-Malinowska.

Można wyliczyć setki kilometrów wyremontowanych dróg, ponad setkę nowych wiaduktów i mostów, obwodnice, chodniki.  Jednak zawsze będą to tylko liczby - niewielki wycinek dorobku Stecha. Był pomysłodawcą unikatowego w skali całego kraju systemu sterowania ruchem na Podhalu. Jeszcze podczas pracy w Rejonie Dróg Publicznych położył decydujące zasługi na polu wdrożenia nowej wówczas w Polsce technologii wykonywania obiektów mostowych z blach falistych. Wykonano pod jego nadzorem kilkadziesiąt tego rodzaju konstrukcji. W wielu przypadkach technologia ta umożliwiła zachowanie, wzmocnienie i dalszą eksploatację zabytkowych, nawet XIX-wiecznych konstrukcji. Kierowany przez niego Zarząd Dróg Wojewódzkich otrzymał wiele nagród i wyróżnień. W 2008 r. ZDW otrzymał tytuł Lidera Małopolski „Najlepsze przedsięwzięcie roku w Małopolsce”, a redakcja „Polskie Drogi” wspólnie z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów trzykrotnie nagrodziła ZDW m.in. za modelowe zasady współpracy z samorządami gminnymi w utrzymaniu dróg wojewódzkich w Małopolsce. Również Związek Mostowców docenił ZDW – most na Dunajcu w ciągu obwodnicy Starego Sącza został wybrany Dziełem Mostowym Roku 2008.

Film opowie również o nagłym zwrocie w życiu Grzegorza Stecha, jego walce z ciężką nieuleczalną chorobą, wiarę w możliwość czynienia dobra do ostatniego tchnienia,  wspieranie innych i przekonanie o głębokim sensie ludzkiego cierpienia i odchodzenia. - Jeśli muszę teraz odejść, to znaczy tylko tyle, że wszystko co miałem tutaj do zrobienia, zrobiłem. Reszta należy do was...

Grzegorz Stech był cenionym ekspertem z zakresu drogownictwa, a przez to wielokrotnie nagradzanym za swoją pracę. Odznaczony był Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju, wybrany laureatem nagrody specjalnej Pontifex Cracoviensis za całokształt pracy zawodowej, za nowatorskie rozwiązania w realizacji ponad stu obiektów inżynieryjnych i mostowych w Małopolsce, wyróżniony indywidualną nagrodą „Za pracę na rzecz drugiego człowieka” przyznawaną przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. Zabiegał o wprowadzenie i realizację programu przeciwdziałającego bezrobociu „Drogowiec”, który łączył poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego z zatrudnieniem ludzi trwale bezrobotnych. Z rąk Prezydenta RP Stech odebrał wyróżnienie w czwartej edycji konkursu Ligi Inicjatyw Samorządowych właśnie za realizację tego programu.

Jego imię nosi najdłuższy most w Małopolsce, łączący brzegi rzeki Raby w Dobczycach oraz most w Ropicy Górnej w powiecie gorlickim. Również na moście łączącym Małopolskę ze Śląskiem na rzece Przemszy umieszczono specjalną tablicę upamiętniającą inicjatora tej inwestycji, Grzegorza Stecha.

Półgodzinny dokument zostanie wyemitowany na antenie TVP Kraków dwukrotnie:
      21 listopada (sobota)
      24 listopada (wtorek) o godz.21.00
      dostępny bezpłatnie również będzie na specjalnej stronie internetowej:
       czlowiekwieludrog.blogspot.com

Film powstał w ramach programu Filmoteka Małopolska, którego organizatorem jest Województwo Małopolskie.  Za jego produkcję odpowiadała Fundacja im. Grzegorza Stecha – Pomagamy zdolnej młodzieży.

KRÓTKO O FILMIE:
----------------------------------------

Tytuł: "Człowiek wielu dróg"
Realizacja: Gabriela Mruszczak
Scenariusz: Zdzisława Kot-Malinowska
Zdjęcia, montaż: Gabriela Mruszczak
Opieka reżyserska: Cezary Nowicki
Asystenci techniczni: Maciej Malinowski, Joanna Tlałka, Marek Nęcka, Mieszko Malinowski
Producent: Bogusław Sobczak
Produkcja: Fundacja Grzegorza Stecha - Pomagamy zdolnej młodzieży

W filmie wykorzystano materiały archiwalne ze zbiorów Wacława Habratowskiego, Marzeny Stech, Joanny Stech, Katarzyny Tokarz, Gabrieli Mruszczak, R.C.O.S. Dobczyce, www.archiwum.watra.pl, www.malopolskie.pl, www.zdw.krakow.pl

Szczególne podziękowania za życzliwość i pomoc przy realizacji filmu dla Beaty Klatki-Szałajko, Marka Nęcki, Wacława Habratowskiego, Henryka Muchy, Marty Maj oraz wszystkich pracowników ZDW w Krakowie

W filmie wystąpili:

Pracownicy ZDW w Krakowie:
Anna Cisak-Tyrcha
Iwona Draus
Wacław Habratowski
Aneta Kalemba
Henryk Mucha
Marek Nęcka
Beata Klatka-Szałajko
Ryszard Słowiński
Marek Wieczorek

Samorządowcy:
Marian Cycoń - honorowy burmistrz Starego Sącza
Kazimierz Fudala - wójt Rzepiennika Strzyżewskiego
Ryszard Kosowski - burmistrz Chrzanowa
Wacław Ligęza - burmistrz Bobowej
Małgorzata Małuch - wójt Sękowej
Marcin Pawlak - burmistrz Dobczyc
Dariusz Rzepka - burmistrz Olkusza
Andrzej Saternus - burmistrz Chełmka
Katarzyna Tokarz - sołtys Ropicy Górnej
Zbigniew Wojas - wójt Gdowa

Pozostali:
Joanna Stech - siostra Grzegorza Stecha
Marzena Stech - żona Grzegorza Stecha
Zdzisława Kot-Malinowska
-------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt dla mediów:

Gabriela Mruszczak – tel.: 603-537-504
Zdzisława Kot-Malinowska – tel.: 602-375-160

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć związanych z działalnością Grzegorza Stecha.


Most Europejski w Ropicy Górnej na rzece SękówkaMost Europejski w Ropicy Górnej na rzece SękówkaMost Galicyjski w Chełmku na rzece PrzemszaMost im. Benedykta XVI w Bobrku na rzece WisłaMost im. Grzegorza Stecha w Dobczycach na rzece RabaMost św.Kingi w Starym Sączu na rzece DunajecObwodnica Gdowa fot. ZDW KrakowObwodnica Olkusza fot. ZDW KrakowPrzebudowa DW 783 na odcinku Wolbrom Miechów fot. ZDW Krakow