HOME
ZarządCzłonkowieSzkoleniaPontifex Cracoviensis LiteraturaKontakt
 
  Strona główna >> Wspomnienie

Śp. inż. Marian Palichleb 

Marian Palichleb (1941 – 2023)

Urodził się 1 marca 1942r. w Lasie, w powiecie Żywieckim. Szkołę podstawową ukończył w sąsiedniej miejscowości - Kukowie. Kontynuując swoją edukację, rozpoczął naukę w Technikum Drogowym w Jarosławcu, które ukończył w 1961 roku, zdobywając tytuł Technika Drogowego.

Bezpośrednio po ukończeniu szkoły podjął pracę w Powiatowym Zarządzie Dróg Lokalnych w Suchej Beskidzkiej (PZDL), gdzie pracował aż do 1975 roku. Pełnił tam funkcję Kierownika Budowy, Kierownika Działu Technicznego oraz Zastępcy Kierownika PZDL do spraw budowy. Jego obowiązkami była organizacja i kierowanie robotami drogowo-mostowymi, nadzór robót oraz ich rozliczanie. Skutecznie spełniał się na szeregu kluczowych stanowisk, zdobywając dodatkowe kwalifikacje i rozwijając umiejętności. W czasie pracy w PZDL zaangażował się na 1 etatu jako asystent projektanta Biura Projektowego w Krakowie. Jego zadaniem było projektowanie dróg, placów, mostów oraz przepustów, co wymagało nie tylko jego wiedzy z zakresu projektowania, ale także umiejętności analitycznych, kreatywności i precyzji. 3-letnia praca na tym stanowisku pozwoliła na zdobycie jeszcze więcej praktycznego doświadczenia w projektowaniu, poszerzyła wiedzę na temat budowy i funkcjonowania różnego typu obiektów drogowych. Pracując w Biurze Projektów, miał okazję współpracować z innymi specjalistami z branży drogowej, co pozwoliło mu na wymianę wiedzy i doświadczeń oraz rozwijanie swoich umiejętności interpersonalnych. Praca ta była dla Mariana nie tylko źródłem wiedzy i doświadczenia, ale także okazją do rozwoju zawodowego i osobistego.

Marian był bardzo zaangażowany w swoją edukację. Dlatego podjął studia zaoczne na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego, jednym z najlepszych wydziałów budowlanych w Polsce. W marcu 1969 roku uzyskał tam tytuł inżyniera budownictwa lądowego. Tytuł ten był nie tylko nagrodą za ciężką pracę i wysiłek, ale również potwierdzeniem jego wiedzy i umiejętności, które wykorzystywał później w swojej pracy.

W latach 1975-1991 pracował w Rejonie Dróg Publicznych w Wadowicach. Początkowo jako Kierownik Działu Budowy, następnie Kierownik Zespołu Budów, aż finalnie awansował na stanowisko Zastępcy Dyrektora Rejonu ds. Budowy w Wadowicach. Wciąż pracując w Rejonie Dróg Publicznych, podjął wyzwanie w postaci zatrudnienia, jako Kierownik i Nadzorca Robót budowy autostrady w Iraku dla firmy „Dromex” w latach 1982-1983. Był to czas, gdy jego wiedza, doświadczenie i umiejętności były niezwykle cenne, a on sam nie bał się podejmować trudnych decyzji i podejść do pracy z najwyższą odpowiedzialnością, nawet w ciężkich warunkach.

Po reorganizacji w 1991 roku, rozpoczął pracę w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie. Na stanowisku Kierownika Dróg Krajowych przygotowywał, organizował, nadzorował i rozliczał roboty drogowe. Dodatkowo od 1995 r. organizował przetargi na roboty o charakterze modernizacji, odbudowy i utrzymania dróg i mostów na terenie Rejonu.

Po wprowadzeniu zmian administracyjnych 1999 roku, pracował w Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych Oddział Południowo-Wschodni w Krakowie, na stanowisku Kierownika Rejonu w Wadowicach z siedzibą w Babicy. W tym czasie prowadził przygotowania do wykonania robót na drogach krajowych, nadzorował przebieg prac oraz prowadził rozliczenia z nimi związane. Nadzór nad robotami związanymi z organizacją ruchu drogowego sprawował, jako inspektor nadzoru.

Od 1 lipca 2002 roku Marian Palichleb przeszedł na emeryturę, ale nie zrezygnował z aktywności zawodowej. Nadal czynnie udzielał się w branży drogowej, pełniąc funkcję kierownika nadzoru nad robotami związanymi z organizacją ruchu drogowego. Był wsparciem dla młodych inżynierów nadzoru budowy, którzy mogli liczyć na jego doświadczenie i wiedzę. Dzięki tej pomocy, młodzi inżynierowie mogli skorzystać z wskazówek dotyczących obowiązków, jakie należy wykonywać w trakcie pracy. Marian udzielał cennych porad i wskazówek, które pozwalały na sprawniejsze i efektywniejsze prowadzenie prac związanych z budową dróg i organizacją ruchu drogowego. Jego zaangażowanie w branży drogowej i chęć dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem była bardzo cenna dla młodszych kolegów.

Marian był nie tylko wspaniałym inżynierem, ale również czułym i przykładnym mężem, ojcem, dziadkiem oraz pradziadkiem. Okazywał wsparcie swoim dzieciom oraz wnukom, służąc radą i pomocą w każdej dziedzinie. Marian pokazywał, że można łączyć pracę z rodziną i że nie trzeba rezygnować z jednego, aby mieć drugie. Dla swojej rodziny był równocześnie przykładem utalentowanego inżyniera oraz oddanego pracownika jak i człowieka o wielkim sercu, którego postawa i podejście do życia były wzorem dla całej rodziny, a jego pamięć zawsze pozostanie żywa w ich sercach, jako symbol miłości, przyjaźni i wartości, którymi kierował się przez całe życie.