HOME
ZarządCzłonkowieSzkoleniaPontifex Cracoviensis LiteraturaKontakt
 
  Strona główna >>                                   

Śp. inż. Jacek Michałowski 

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy naszego kolegę
Inżyniera Jacka Michałowskiego

Jacek MichałowskiJacek Michałowski ukończył w 1965 roku studia wyższe, techniczne jako inżynier budownictwa mostowego na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Przez wiele lat sprawował funkcję Okręgowego Inspektora Mostowego w Wojewódzkim Zarządzie Dróg Publicznych (obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Autostrad Oddział w Krakowie).

W 1970-tym roku przeniósł się do biura projektowego i rozpoczął pracę w charakterze Kierownika Zespołu Mostowego w Pracowni Techniki Komunikacyjnej Biura Projektów Budownictwa Komunalnego BIPROKOM w Krakowie, przy Placu Na Stawach 1. I tu przepracował około 35 lat, gdzie osiągnął wiek uprawniający do uzyskania emerytury. W latach 2004-2006 pracował jako Inspektor Mostowy na Kontrakcie: „Budowa odcinka autostrady A-4 – Południowe Obejście Krakowa – na odcinku od węzła Opatkowice do węzła Wieliczka, gdzie nadzorował obiekty inżynierskie mostowe.

Jego pasją były mosty, administrował, zarządzał, utrzymywał, projektował i nadzorował, gdzie podczas nabytej praktyki zawodowej przekazywał wytrwale i precyzyjnie uzyskaną wiedzę młodszym koleżankom i kolegom, którzy cenili jego zaangażowanie, wytrwałość i opiekuńczą rolę jaką sprawował na swoich kierowniczych stanowiskach w stosunku do podwładnych. Poza tym dokumentował wybudowane obiekty fotografując je.

Należał do organizacji zawodowych: Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie, Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej, od chwili jego utworzenia w Krakowie.

Jako mostowiec znany w środowisku krakowskim, brał czynny udział w działalności Związku, wymieniał swoje doświadczenie wśród koleżanek i kolegów.

Jako projektant był autorem wielu zrealizowanych konstrukcji inżynierskich na terenie miasta Krakowa oraz województwa krakowskiego (obecnie małopolskiego). Wspomnę tu tylko o zaprojektowanych i zrealizowanych estakadach technologicznych na terenie Zespołu ujęcia wody dla miasta Krakowa w Dobczycach, moście na rzece Sękówka w Sękowej koło Gorlic, w/c drogi wojewódzkiej Tarnów-Gorlice-Konieczna.

pod Babią GórąW życiu prywatnym wraz z żoną Justyną wychował dwóch synów, których pokierował na drogę zawodów inżynierskich. Swoje życie spędzał aktywnie, poprzez organizowane rodzinnie wycieczki turystyczne, piesze i rowerowe.

Należał do osób zrównoważonych, ale impulsywnych i ambitnych zawodowo, również odznaczał się wysoką kulturą osobistą i nienaganną współpracą w zespole.

Również jako inżynier mostowy realizował się poprzez pasję fotografowania i dokumentowania budów, świadczących o wybitnym dorobku mostowców, jako dziedzictwa budownictwa komunikacyjnego.

Kolego Jacku,

Dziękujemy Ci za wyrazistą postać w środowisku mostowym i myślę, że będzie nam Cię brakowało wśród nas!

Tadeusz Surówka wraz z małżonką z Mogilan, (kolega mostowiec zmarłego, jego wychowanek w zawodzie)